Revoil: Πράσινο φως από Γ.Σ. για την ακύρωση 367.401 ιδίων μετοχών

Revoil: Πράσινο φως από Γ.Σ. για την ακύρωση 367.401 ιδίων μετοχών

29/06/2018

Την έγκρισή της για την ακύρωση 367.401 ιδίων μετοχών, έδωσε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Revoil. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στην τακτική Γ.Σ. που πραγματοποιήθηκε σήμερα, παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) 5 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 15.857.874 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστό 71,175% επί συνόλου 22.280.000 κοινών ονομαστικών μετοχών. Για τον καθορισμό της απαρτίας δεν έχουν συμπεριληφθεί οι 367.401 ίδιες μετοχές οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

1. Έλαβε γνώση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Μητρικής χρήσεως 1/1/2017 έως 31/12/2017 καθώς και των πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου.

2. Έλαβε γνώση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) χρήσεως 1/1/2017 έως 31/12/2017.

3. Ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2017 έως 31/12/2017. Έγκυρες ψήφοι 15.857.874 (71,175% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.857.874 (100%), κατά 0, αποχή 0.

4. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 1/1/2017 έως 31/12/2017 και αποφάσισε λόγω του ζημιογόνου αποτελέσματος την μη διανομή μερίσματος. Έγκυρες ψήφοι 15.857.874 (71,175% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.857.874 (100%), κατά 0, αποχή 0.

5. Με απαρτία 71,175% και πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2017 έως 31/12/2017.

Έγκυρες ψήφοι 15.857.874 (71,175% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.857.874 (100%), κατά 0, αποχή 0.

6. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2017 έως 31/12/2017.
Έγκυρες ψήφοι 15.857.874 (71,175% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.857.874 (100%), κατά 0, αποχή 0.

7. Προενέκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2018 έως 31/12/2018.

Έγκυρες ψήφοι 15.857.874 (71,175% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.857.874 (100%), κατά 0, αποχή 0.

8. Εξέλεξε ένα (1) Τακτικό και ένα (1) Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2018 έως 31ης Δεκεμβρίου 2018, ήτοι: α) ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Αριστείδη Πετρόπουλο του Χαράλαμπου (Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 49151) και β) ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Κωνσταντίνο Δαβίλλα του Ανδρέα (Αρ.Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 26231) της ελεγκτικής εταιρείας "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε." και προενέκρινε την αμοιβή αυτών.

Έγκυρες ψήφοι 15.857.874 (71,175% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.857.874 (100%), κατά 0, αποχή 0.

9. Ενέκρινε την ακύρωση του συνόλου των τριακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων μίας (367.401) ιδίων μετοχών που είχε αποκτήσει η Εταιρεία ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30) η κάθε μία, από δύο προγράμματα αγοράς ιδίων μετοχών και συγκεκριμένα στο διάστημα 26/3/2012 - 26/3/2014 (230.000 ίδιες μετοχές) και στο διάστημα 28/4/2014 - 28/4/2016 (137.401 ίδιες μετοχές) και την αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ και τριάντα λεπτών (110.220,30) και ως εκ τούτου την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την προσθήκη νέας παραγράφου 2ιη και τροποποίησης της παραγράφου 1. Οι παράγραφοι 1 και 2ιη έχουν ως εξής :

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εφτακοσίων εβδομήντα εννέα Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (#6.573.779,70#), διαιρούμενο σε είκοσι ένα εκατομμύρια εννιακόσιες δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα εννέα (21.912.599) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 Ευρώ) η κάθε μία.
 

2) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29/6/2018, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των εκατόν δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ και τριάντα λεπτών (#110.220,30#) διά της ακύρωσης τριακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων μίας (367.401) ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία.
Έγκυρες ψήφοι 15.857.874 (71,175% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.857.874 (100%), κατά 0, αποχή 0.

10. Αποφάσισε την τροποποίηση των άρθρων 1, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 24, 25 και 32 του Καταστατικού της Εταιρίας ως εξής :

Τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 στο άρθρο 1
Άρθρο 1
Σύσταση-Επωνυμία
1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "ΡΕΒΟΪΛ ΑΕΕΠ" και με λατινικά στοιχεία "REVOIL".
Τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι 1 έως 4 στο άρθρο 9:
Άρθρο 9
Δικαιώματα μειοψηφίας
1. Σε περίπτωσης αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2, 28 και 28α.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α)να ανακοινώνει τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
Τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 στο άρθρο 11:
Άρθρο 11
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

Τροποποιήθηκε το άρθρο 12:
Άρθρο 12

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης
1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η εταιρεία δεν μπορεί να επιβάλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.

2. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι 1 έως 3 στο άρθρο 13:
Άρθρο 13

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση
1. Στη γενική συνέλευση των μετόχων δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. Στην επαναληπτική γενική συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

2. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

3. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης.

Τροποποιήθηκε το άρθρο 14:

Άρθρο 14

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τους τυχόν αντιπροσώπους αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.
Τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι 1 και 2 στο άρθρο 15:

Άρθρο 15

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (ΐ0) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Τροποποιήθηκε η παράγραφος 3 στο άρθρο 16:

Άρθρο 16

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 στο άρθρο 20:
Άρθρο 20
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.
Προστέθηκε η παράγραφος 2 στο άρθρο 24:

Άρθρο 24
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
Τροποποιήθηκε το άρθρο 25:

Άρθρο 25

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Τροποποιήθηκε η παράγραφος 7 στο άρθρο 32:
Άρθρο 32

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. : α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β. την έκθεση διαχείρισης και γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Έγκυρες ψήφοι 15.857.874 (71,175% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.857.874 (100%), κατά 0, αποχή 0.

11. Στα διάφορα θέματα δεν προτάθηκαν προς συζήτηση άλλα θέματα.

Δείτε επίσης: