Λάμψα: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Λάμψα: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

26/06/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε., κατόπιν προσκλήσεως του Πρόεδρου, συνήλθε την 15η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, Βασ. Γεωργίου Α΄1.

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

1. Γεώργιος Γαλανάκις, Πρόεδρος - Μη εκτελεστικό μέλος              

2. Απόστολος Δοξιάδης, Αντιπρόεδρος - Μη εκτελεστικό μέλος

3. Αναστάσιος Χωμενίδης, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος

4. Νικόλαος Δάνδολος - Μη εκτελεστικό μέλος                     

5. Φίλιππος Σπυρόπουλος - Μη εκτελεστικό, Ανεξάρτητο μέλος                   

6. Βασίλειος Θεοχαράκης - Μη εκτελεστικό μέλος                 

7. Τόμας Μίλλερ - Μη εκτελεστικό, Ανεξάρτητο μέλος                 

8. Μωρίς Μοντιάνο- Μη εκτελεστικό μέλος                 

9. Χλόη Λασκαρίδη- Μη εκτελεστικό μέλος                 

10. Σουζάνα Λασκαρίδη-Ντουλάκη - Μη εκτελεστικό μέλος                 

To νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία για 3 έτη (σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού της εταιρείας) ήτοι μέχρι την 15.06.2021.

Δείτε επίσης: