Προκήρυξη ΑΣΕΠ 9Κ/2018 για 46 θέσεις στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 9Κ/2018 για 46 θέσεις στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

23/06/2018

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 9Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο ΑΣΕΠ www.asep.gr.

 

Δείτε επίσης: