Ανοιξε ο δρόμος για την παραγωγή μηλίτη και στην Ελλάδα

Ανοιξε ο δρόμος για την παραγωγή μηλίτη και στην Ελλάδα

14/06/2018

Στην άρση του αναχρονιστικού πλαισίου που δεν επέτρεπε την παραγωγή μηλίτη στην Ελλάδα, προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα, με απόφαση της υφυπουργού Κατερίνας Παπανάτσιου, που δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τίθενται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την παραγωγή του «εναλλακτικού» αυτού αλκοολούχου ποτού από χυμό μήλων, το οποίο ήδη έχει αποκτήσει σημαντικό κοινό και στη χώρα μας.

Πέραν του μηλίτη, στην ίδια απόφαση καθορίζονται και οι προδιαγραφές παραγωγής του απίτη, δηλαδή του αλκοολούχου ποτού που προέρχεται από τη ζύμωση του χυμού του αχλαδιού και ανάλογων ποτών που προέρχονται από το χυμό ροδιού και διαφόρων δημητριακών.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τίθενται, εφ' όσον ο μηλίτης δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο εμπλουτισμού με εξωγενή σάκχαρα και η ποσότητα του χρησιμοποιούμενου συμπυκνωμένου χυμού μήλων αντιστοιχεί κατ' ανώτατο όριο στο 50% των συνολικών σακχάρων του προς ζύμωση γλεύκους, φέρει την επωνυμία "φυσικός μηλίτης".

Σημειώνεται ότι της υπουργικής απόφαση, έχει προηγηθεί νόμος με τον οποίο καταργήθηκε Βασιλικό Διάταγμα του 1922 το οποίο απαγορεύει εδώ και 96 χρόνια τη χρήση φρούτων στην παραγωγή παρεμφερών προς την μπύρα προϊόντων, με αποτέλεσμα το 100% των προϊόντων αυτών, να εισάγονται. Αξίζει να αναφερθεί ότι το μερίδιο αγοράς του μηλίτη σήμερα στο σύνολο της κατηγορίας μπύρας - μηλίτη κυμαίνεται μεταξύ 5% έως 10%, όταν το 2015 ήταν μόλις 1,5%.

Η αποσαφήνιση του καθεστώτος παραγωγής μηλίτη και άλλων αλκοολούχων ποτών προερχόμενων από φρούτα ή δημητριακά, εκτιμάται ότι θα δώσει μια νέα ώθηση στις ελληνικές κυρίως ζυθοποιίες για την παραγωγή και νέων προϊόντων. Γνωστή από καιρό είναι η πρόθεση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας η οποία σήμερα εισάγει στη χώρα μας τους μηλίτες «Strongbow» και «Μηλοκλέφτης» να προχωρήσει στην παραγωγή μηλίτη στην Ελλάδα, σε ποσότητες που τουλάχιστον θα μπορούσαν να καλύψουν την εγχώρια ζήτηση.

Βάσει της υπουργικής απόφασης, το δικαίωμα της παραγωγής και εμφιάλωσης των ποτών από ζύμωση που περιλαμβάνει (η απόφαση) έχουν μόνο ειδικά εργοστάσια (εργοστάσια παραγωγής ποτών από ζύμωση) τα οποία πληρούν τους όρους της παρούσας και κατέχουν ειδική προς τούτο άδεια.

Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση της ειδικής αδείας παραγωγής ποτών από ζύμωση είναι το οικείο Τελωνείο στη χωρική δικαιοδοσία του οποίου είναι εγκαταστημένο το εργοστάσιο. Για τη χορήγηση της εν λόγω ειδικής άδειας, ο ενδιαφερόμενος, επιτηδευματίας οφείλει, ένα μήνα πριν από την έναρξη των εργασιών του, να υποβάλει στην οικεία Χημική Υπηρεσία, αίτηση-δήλωση και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά, ότι πληροί τις προϋποθέσεις παραγωγής, όπως ορίζει η απόφαση.

Η υπουργική απόφαση θέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις παραγωγής των εξής αλκοολούχων ποτών από ζύμωση:

1 Του "Μηλίτη" που είναι το ποτό από ζύμωση που παράγεται με αλκοολική ζύμωση φυσικού (νωπού) χυμού μήλων ή και συμπυκνωμένου χυμού μήλων και το οποίο έχει ελάχιστο αποκτημένο κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 1,2% vol και μέγιστο 8,5% vol.

2. Του "Απίτη" που είναι το ποτό από ζύμωση που παράγεται με αλκοολική ζύμωση γλεύκους ή χυμού αχλαδιών και το οποίο έχει ελάχιστο αποκτημένο κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 1,2% vol και μέγιστο 9% vol.

3. Του "Ποτού (από ζύμωση) ροδιού" που είναι το ποτό από ζύμωση που παράγεται με αλκοολική ζύμωση γλεύκους ή χυμού ροδιών και το οποίο έχει ελάχιστο αποκτημένο κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 1,2% vol και μέγιστο 12% vol.

4. Των "Ποτών (από ζύμωση) δημητριακών" που είναι τα ποτά από ζύμωση που παράγονται με (πλήρη ή μερική) αλκοολική ζύμωση δημητριακών ή/και βυνών δημητριακών ή/και εκχυλισμάτων αυτών, τα οποία έχουν ελάχιστο αποκτημένο κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 1,2% vol και μέγιστο 9% vol.

5. Του "Υδρόμελου" που είναι το ποτό από ζύμωση που παράγεται αποκλειστικά με αλκοολική ζύμωση υδατικού διαλύματος μελιού, το οποίο έχει ελάχιστο αποκτημένο κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 1,2% vol και μέγιστο 15% vol.

6. Τα "Αφρώδη ποτά από ζύμωση" που είναι τα ποτά από ζύμωση που περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο προέρχεται αποκλειστικά από ζύμωση εντός κλειστών δοχείων και που, όταν διατηρούνται σε θερμοκρασία 20° C (σε κλειστά δοχεία), βρίσκονται υπό υπερπίεση τουλάχιστον 3 bar, οφειλόμενη αποκλειστικά στο διαλυμένο ενδογενές διοξείδιο του άνθρακα.

7. Τα "Ημιαφρώδη ποτά από ζύμωση" που είναι τα ποτά από ζύμωση που περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο προέρχεται αποκλειστικά από ζύμωση εντός κλειστών δοχείων και που, όταν διατηρούνται σε θερμοκρασία 20° C σε κλειστά δοχεία, βρίσκονται υπό υπερπίεση τουλάχιστον 1 bar και όχι ανώτερη από 2,5 bar, οφειλόμενη αποκλειστικά στο διαλυμένο διοξείδιο του άνθρακα.

8. Τα "Αεριούχα αφρώδη ποτά από ζύμωση" τα οποία είναι τα ποτά από ζύμωση, που περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο προέρχεται εξ' ολοκλήρου ή εν μέρει από προσθήκη (έγχυση) διοξειδίου του άνθρακα και που, όταν διατηρούνται σε θερμοκρασία 20° C (σε κλειστά δοχεία), βρίσκονται υπό υπερπίεση τουλάχιστον 3 bar, οφειλόμενη αποκλειστικά στο διαλυμένο διοξείδιο του άνθρακα.

Σταμάτης Ζησίμου
euro2day.gr

Δείτε επίσης: