Τι πρόστιμα επιβάλλονται για την απασχόληση συνταξιούχων

Τι πρόστιμα επιβάλλονται για την απασχόληση συνταξιούχων

04/06/2018

Με ετήσιο επιτόκιο 4,56% επί του ποσού που έπρεπε να παρακρατηθεί, επιβαρύνεται ο συνταξιούχος που αν και απασχολείται, παρέλειψε να υποβάλλει σχετική δήλωση προς τους φορείς κύριες και επικουρικής ασφάλισης. 
Σύμφωνα με έγγραφο του ΕΦΚΑ επισημαίνεται ότι το επιτόκιο αφορά το χρονικό διάστημα της εργασίας του συνταξιούχου.

Οι μηνιαίες δόσεις που θα επιβαρύνουν τον συνταξιούχο, κυμαίνονται, σύμφωνα με τις διοικητικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, από 2 έως 80, ανάλογα με το ύψος του ποσού που πρέπει να καταβληθεί.

Δείτε επίσης: