Μισθός μόλις 385 ευρώ για 629.687 εργαζόμενους!

Μισθός μόλις 385 ευρώ για 629.687 εργαζόμενους!

30/05/2018

Με μέσο μισθό στα 385,53 ευρώ απασχολείται το 30% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα με μερική απασχόληση και δηλώνεται κανονικά μέσω αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων στο ΕΦΚΑ. 

Τα στοιχεία του ΕΦΚΑ αφορούν το μήνα Νοέμβριο του 2017 και αναδεικνύουν την πραγματική εικόνα της εγχώριας αγοράς εργασίας με επίκεντρο τη μερική απασχόληση. 

Από την επεξεργασία των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ) που υπεβλήθησαν το Νοέμβριο του 2017 και από το σύνολο των 2.071.338 ασφαλισμένων μισθωτών, οι 629.687 εργάζονται σε «ευέλικτες» μορφές εργασίας εισπράττοντας μόλις... 385,53 ευρώ μεικτά, κάτι το οποίο πρακτικά σημαίνει πως οι εργαζόμενοι καλούνται να ζήσουν με ποσά που καθαρά είναι σημαντικά χαμηλότερα από τα 360 ευρώ που αντιστοιχούν στο... επίδομα ανεργίας. 

Σύμφωνα μάλιστα με τα συγκεκριμένα στοιχεία, προκύπτει ότι οι «ευέλικτα» εργαζόμενοι τον Νοέμβριο του 2017 μειώθηκαν κατά 27.855 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου, κυρίως λόγω της λήξης της τουριστικής περιόδου.

Επίσης τον ίδιο μήνα ο αριθμός των ασφαλισμένων στις επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 5,51%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 1,39%. Η μέση απασχόληση αυξήθηκε στις επιχειρήσεις κατά 0,33% και μειώθηκε στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 1,71%. Αντίστοιχα, τo μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,30% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,23%.

Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,65% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 1,94%.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων η μέση απασχόληση είναι 20,95 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 21,07 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 14,34.

Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων και σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 50,37 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.160,92 ευρώ αντίστοιχα, ενώ στη μερική απασχόληση ανέρχονται σε 23,38 ευρώ και 385,53 ευρώ.

Αξίζει να αναφερθεί πως στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι 39,42 ευρώ και ο μέσος μισθός 565,28 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα ηλικιακά δεδομένα, στο σύνολο των επιχειρήσεων το 21,75% των ασφαλισμένων είναι έως και 29 ετών και το 52,34% έως 39 ετών.

Επίσης, το 71,80% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών, με το ποσοστό να διατηρείται σχεδόν ίδιο στις κοινές επιχειρήσεις (71,92%) και να μειώνεται στα οικοδομοτεχνικά έργα (65,40%). 

Τέλος, το 21,89% απασχολείται στον κλάδο του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, το 13,77% στον κλάδο των ξενοδοχείων και εστιατορίων και το 13,38% στις μεεταποιητικές βιομηχανίες.

Με πληροφορίες από την Καθημερινή

Δείτε επίσης: