Την Ernst&Young επέλεξε η Folli Follie ως ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή

Την Ernst&Young επέλεξε η Folli Follie ως ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή

09/05/2018

Την Ernst&Young (ΕΥ) ως ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή που θα αναλάβει την εξέταση των οικονομικών καταστάσεων μητρικής και ομίλου προσέλαβε η Folli Follie Group, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που ανέλαβε έναντι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η FF προχώρησε στην πρόσληψη της ΕΥ προκειμένου να αντικρούσει τους ισχυρισμούς του QCM που αμφισβητεί, μεταξύ άλλων, βασικά οικονομικά μεγέθη και το εύρος του εμπορικού δικτύου του ελληνικού ομίλου.

Η διοίκηση της εισηγμένης, η οποία είχε δεσμευτεί πως η πρόσληψη θα πραγματοποιούταν μέχρι σήμερα, Τετάρτη,  ανέθεσε στην ΕΥ τη διενέργεια ανεξάρτητου οικονομικού ελέγχου για τα οικονομικά στοιχεία του 2017.

Σημειώνεται πως για τη χρήση 2017, τον οικονομικό έλεγχο πραγματοποίησε η Ecovis – VNT Auditing, η οποία διορίστηκε για πρώτη φορά ως ορκωτός ελεγκτής με απόφαση της γ.σ. της εταιρείας το Μάιο του 2015. Δεν είναι ακόμη σαφές εάν η εισηγμένη θα προχωρήσει και στην αλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας που πραγματοποιεί τον έλεγχο επί των οικονομικών αποτελεσμάτων που δημοσιοποιεί εντός της οικονομικής χρήσης.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με αφορμή την έκθεση του επενδυτικού κεφαλαίου Quintessential Capital Management για την Folli Follie έχει επίσης ζητήσει από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων να προβεί σε ποιοτικό έλεγχο της εργασίας του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή της FFG επί των οικονομικών της καταστάσεων, για την οικονομική χρήση 2017. Επιπλέον ζήτησε από το QCM να προβεί σε αναλυτική επεξήγηση των επιχειρημάτων που παραθέτει στην έκθεση του, προσκομίζοντας τα σχετικά στοιχεία.

Δείτε επίσης: