Στο 1,135 τρισ. ευρώ η πρόταση της Κομισιόν για τον νέο προϋπολογισμό της Ε.Ε.

Στο 1,135 τρισ. ευρώ η πρόταση της Κομισιόν για τον νέο προϋπολογισμό της Ε.Ε.

02/05/2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την επταετία 2021-2027, ύψους 1,135 τρισ. ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 1,11% του μέσου Aκαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ) των 27 χωρών μελών της ΕΕ.  Η πρόταση της Κομισιόν προβλέπει αύξηση της χρηματοδότησης της ΕΕ σε τομείς όπως η έρευνα, η μετανάστευση, o έλεγχος των συνόρων και η άμυνα, αλλά και περιορισμένη μείωση κατά 5% στην Κοινή Γεωργική Πoλιτική και την Πoλιτική Συνοχής.

«Πρόκειται για μια ειλικρινή απάντηση στη σημερινή πραγματικότητα στην οποία η Ευρώπη θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο για να εξασφαλίσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από αστάθεια, τη στιγμή που το Brexit θα αφήσει ένα σημαντικό κενό στον προϋπολογισμό μας», επισημαίνει η ανακοίνωση της Κομισιόν, προσθέτοντας ότι «η σημερινή πρόταση απαντά σε αυτή τη διπλή πρόκληση με τη μείωση δαπανών, αλλά και με την προσθήκη νέων πόρων σε ισότιμη βάση».

Δείτε επίσης: