ΑΑΔΕ: Στα δίχτυα 2.027 ύποπτοι για φοροδιαφυγή!

ΑΑΔΕ: Στα «δίχτυα» 2.027 ύποπτοι για φοροδιαφυγή!

30/04/2018

Στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα μπουν έως το τέλος του έτους 2.027 φυσικά πρόσωπα, για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι οι τραπεζικές καταθέσεις τους δεν δικαιολογούνται με βάση τα εισοδήματα που είχαν δηλώσει στην Εφορία. Οι εν λόγω φορολογούμενοι έπεσαν στα «δίχτυα» του Ειδικού Λογισμικού Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας, το οποίο λειτουργεί από τον Μάιο του 2017 στην ΑΑΔΕ.

Με βάση τα πρώτα αποτελέσματα του λογισμικού, το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) κατάφερε να ολοκληρώσει 953 υποθέσεις πέρυσι, έναντι 252 το 2016, και πλέον «ανεβάζει στροφές».
Το ειδικό πρόγραμμα συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τις κινήσεις των λογαριασμών χιλιάδων φυσικών προσώπων στις ελληνικές τράπεζες και επιτρέπει την αυτόματη διασταύρωση των μεγάλων ποσών αναλήψεων και καταθέσεων μέσα στην τελευταία πενταετία με τα ποσά των δηλωθέντων εισοδημάτων τους στα αντίστοιχα έτη. Ετσι, ξεχωρίζουν οι πιο ενδιαφέρουσες για φορολογικό έλεγχο υποθέσεις και επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου για πλήρη έλεγχο.

Το λογισμικό επεξεργάζεται τα πρωτογενή δεδομένα που έστειλαν οι ελληνικές τράπεζες και αφορούν το σύνολο των χρηματοοικονομικών προϊόντων και των διενεργηθέντων σε αυτά αναλυτικών κινήσεων, τα δηλωθέντα εισοδήματα του εκάστοτε ελεγχόμενου.
Επίσης, γίνεται αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων (τραπεζικά και φορολογικά) με την εκτίμηση πρωτογενών καταθέσεων για κάθε φορολογικό έτος, μέσω της χρήσης μηχανογραφικών ελεγκτικών εντολών, και παρέχεται το άθροισμα του συνόλου των δηλωθέντων πραγματικών εισοδημάτων/εσόδων (φορολογητέα, αυτοτελώς φορολογημένα και αφορολόγητα) στα υπό έρευνα έτη.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα δεν υπολογίζει ως πρωτογενείς καταθέσεις τους αντιλογισμούς, τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών του ελεγχομένου, τις ανανεώσεις τραπεζικών και χρηματιστηριακών προϊόντων (repos, αμοιβαία κεφάλαια, προθεσμιακές καταθέσεις), διάφορες συμψηφιστικές κινήσεις κ.ά.

dimokratianews.gr

Δείτε επίσης: