88 εποχικές θέσεις εργασίας στο Δημόσιο

88 εποχικές θέσεις εργασίας στο Δημόσιο

19/04/2018

Με 88 νέους εποχικούς συνεργάτες θα ενισχυθούν τέσσερις φορείς του δημοσίου, προκειμένου να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους σε έμψυχο δυναμικό. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη για όλες τις προκηρύξεις, ενώ τη μερίδα του λέοντος λαμβάνει η ΔΕΗ, η οποία θα προσλάβει 63 διοικητικούς. Με εποχικό προσωπικό θα καλύψει τις παροδικές ανάγκες της η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.. Ο φορέας ανακοίνωσε την πρόσληψη 63 ατόμων για τις ανάγκες των μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας, ενώ οι προσληφθέντες θα υπογράψουν οκτάμηνες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, θα προσληφθούν 26 υπάλληλοι γραφείου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Διοικητικού – Οικονομικού) και 37 ΔΕ υπάλληλοι γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Διοικητικών Γραμματέων). Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 23 Απριλίου. Πληροφορίες: 2310 482277, 2310 454054, 26510 01203, 22310 25014, 22310 25969 Στη πρόσληψη 13 εποχικών θα προχωρήσει ο δήμος Θεσσαλονίκης προκειμένου να καλύψει τις άμεσες ανάγκες του. Ειδικότερα, ο φορέας θα προσλάβει 4 μηχανολόγους μηχανικούς ΠΕ, δύο ηλεκτρολόγους μηχανικούς ΠΕ, δύο ηλεκτρολόγους μηχανικούς ΠΕ για το τμήμα ηλεκτροφωτισμού, έναν χημικό μηχανικό ΠΕ και τρεις ηλεκτρολόγους μηχανικού τεχνολογικής εκπαίδευσης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει σήμερα 21 Απριλίου. Πληροφορίες: 2313 317139, 2313 317128, 2313 317666, 2313 317137 Στη πρόσληψη τεσσάρων οδηγών απορριματοφόρων γ’ κατηγορίας θα προχωρήσει ο Δήμος Κισσάμου. Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν δίμηνες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Πληροφορίες: 28223 40210 Με νέο προσωπικό θα ενισχυθεί η Εφορία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας. Ειδικότερα, ο φορέας θα εντάξει στο δυναμικό της οκτώ υπαλλήλους φύλαξης – πληροφόρηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι νέοι συνεργάτες θα απασχοληθούν στο Σπήλαιο και Μουσείο Πετραλώνων στη Νέα Προποντίδα Χαλκιδικής, ενώ θα υπογράψουν επτάμηνες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Αιτήσεις μέχρι τις 23 Απριλίου και περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο:2310 410185

 

Δείτε επίσης: