Κορρές: Απόκτηση 5.073 μετοχών από την εταιρεία Nissos Holdings

Κορρές: Απόκτηση 5.073 μετοχών από την εταιρεία Nissos Holdings

17/04/2018

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2(α) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία "NISSOS HOLDINGS (CY) LTD" (NISSOS) δηλώνει ότι, στις 16.4.2018, απέκτησε συνολικά 5.073  κοινές ονομαστικές μετοχές της ΚΟΡΡΕΣ έναντι 5,08 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, οι οποίες θα εκκαθαριστούν την 18.4.2018.

Δείτε επίσης: