Ολοκληρώθηκε η πώληση του Ιασώ General

Ολοκληρώθηκε η πώληση του Ιασώ General

05/04/2018

Σε συνέχεια της από 5/11/2017 ανακοίνωσής της, η εταιρεία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε» (η Εταιρεία) ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του ποσοστού (97,2%) των μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στην θυγατρική της Εταιρεία «ΙΑΣΩ General - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην εταιρεία «HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L».

Το τίμημα, 19.446.000 ευρώ, θα χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του για την απομείωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας.

Δείτε επίσης: