Την θυγατρική στο Ντουμπάι πουλά η Frigoglass

Την θυγατρική στο Ντουμπάι πουλά η Frigoglass

03/04/2018

Την θυγατρική της εταιρεία, στο Ντουμπάι, που δραστηριοποιείται στον κλάδο της συσκευασίας υαλουργικών προϊόντων πουλά η Frigoglass στην ATG Investments Limited.

Η συναλλαγή αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Frigoglass και θα επιτρέψει στην Εταιρεία να επικεντρωθεί στον κλάδο Επαγγελματικής
Ψύξης και στις υψηλής ανάπτυξης δραστηριότητες Υαλουργίας στη Νιγηρία.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 12.5 εκατ. δολάρια, προσαρμοζόμενο ανάλογα με τις δανειακές υποχρεώσεις (debt-free basis) της Frigoglass Jebel Ali FZE.

5 εκατ. δολάρια θα καταβληθούν κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ενώ τα υπολειπόμενα 7.5 εκατ. θα καταβληθούν σε 4 δόσεις εντός των επομένων 4 ετών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Το ύψος των ανωτέρω καταβολών υπόκειται σε προσαρμογές σχετικές με τα επίπεδα του κεφαλαίου κίνησης της υπό εξαγοράς εταιρίας και άλλες συνήθεις για τις συναλλαγές αυτού του είδους προσαρμογές.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε ορισμένους όρους και προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων και τη λήψη συγκατάθεσης από τους δανειστές των δανείων με εξασφάλιση πρώτης και δεύτερης τάξης και των κατόχων ομολογιών με εξασφάλιση πρώτης τάξης, καθώς και των σχετικών εγκρίσεων από την τοπική επιτροπή ανταγωνισμού και άλλων αρμόδιων αρχών. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2018.

Τα έσοδα από την πώληση, μετά την αφαίρεση των αμοιβών και άλλων εξόδων που σχετίζονται με τη συναλλαγή, αναμένεται να διατεθούν προς αποπληρωμή του δανεισμού με εξασφάλιση πρώτης τάξης.

Δείτε επίσης: