Ολοκληρώθηκε η διάθεση κοινών μετοχών της Autohellas αξίας 39,6 εκ. ευρώ

Ολοκληρώθηκε η διάθεση κοινών μετοχών της Autohellas αξίας 39,6 εκ. ευρώ

23/03/2018

Σε διάθεση ποσοστού μετοχών της εταιρείας Autohellas μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης προχώρησε ο Θεόδωρος Βασιλάκης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, η οποία υπερκαλύφθηκε κατά 1,15 φορές.

Διατέθηκαν 1.750.000 κοινές μετοχές αξίας 39.550.000 ευρώ (ή 22,6 ευρώ έκαστη).

Σημειώνεται ότι μετά τη συναλλαγή ο βασικός μέτοχος ελέγχει πλέον το 60,06%.

Ειδικότερα, η Autohellas ΑΤΕΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει έμμεσα ο Θεόδωρος Βασιλάκης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, έχει κατέλθει στο 60,06% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, από 74,39% που ήταν σύμφωνα με προηγούμενη γνωστοποίηση.

Ο Θεόδωρος Βασιλάκης ελέγχει έμμεσα το ανωτέρω ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία ως αποκλειστικός ελέγχων της κοινοτικής εταιρείας Evertrans SA.

Η τελευταία ελέγχει την κοινοτική εταιρεία Main Stream SA που είναι η άμεση μέτοχος ποσοστού 60,06% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Autohellas.

Δείτε επίσης: