Επιστροφή των συλλογικών συμβάσεων τον Αύγουστο του 2018

Επιστροφή των συλλογικών συμβάσεων τον Αύγουστο του 2018

13/02/2018

Τους στρατηγικούς στόχους για την τρέχουσα χρονιά, περιγράφει αναλυτικά απόφαση του υπουργείου Εργασίας.
Στην «πρώτη γραμμή» βρίσκεται η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ελέω λήξης μνημονίου από τον Αύγουστο και μετά, αλλά και η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Επίσης, ειδική μέριμνα δίνεται στο να στηριχθούν οι ενεργητικές μορφές εργασίας, με τη δημιοηυργία θέσεων πλήρους απασχόλησης, αλλά και να υπάρξει η απαραίτητη συνδρομή προς τον ΕΦΚΑ, ώστε να γίνει πιο «φιλική» προς τους ασφαλισμένους η παροχή υπηρεσιών από το νεοσύστατο Φορέα κύριας ασφάλισης.

Πιο αναλυτικά, οι στρατηγικοί στόχοι του υπουργείου Εργασίας, όπως περιγράφονται στη συγκεκριμένη απόφαση είναι οι εξής:
1. Η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας τον Αύγουστο του 2018 και η παρακολούθηση για την εφαρμογή των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων σε όλα τα επίπεδα.
2. Η ανάπτυξη πολιτικών και δράσεων για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και κάθε μορφής παραβατικότητας στους χώρους εργασίας.
3. Η ανάπτυξη ενεργητικών πολιτικών για την ένταξη στην αγορά εργασίας και την προώθηση σταθερών, ποιοτικών και πλήρους απασχόλησης θέσεων εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
4. Η παρακολούθηση και υποστήριξη της λειτουργίας του ενιαίου οργανωτικού μοντέλου του ασφαλιστικού συστήματος (ΕΦΚΑ), για την πιο γρήγορη, πιο αποτελεσματική, πιο φιλική προς τους ασφαλισμένους παροχή υπηρεσιών.
5. Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου, με την εφαρμογή των στρατηγικών στόχων του Πιλοτικού προγράμματος «Ανάκτηση των Ακινήτων του Κέντρου της Αθήνας – Αξιοποίηση με όρους Κοινωνικής Ανταπόδοσης» του ΥΠΕΚΑΑ. Σταδιακή ολοκλήρωση των ανακοινωθέντων κύκλων προσκλήσεων / αξιοποίησης ως πιλοτικού έργου στα όρια του δήμου Αθηναίων και σταδιακή επέκταση του Προγράμματος σε αστικά κέντρα της Επικράτειας.
6. Η καθιέρωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ένταξης για όλες τις κατηγορίες των πολιτών που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού, ιδιαίτερα των παιδιών και των ευάλωτων ομάδων. 
7. Η αυστηροποίηση των διαδικασιών συμφιλίωσης και διαμεσολάβησης για την αντιμετώπιση προβλημάτων εργοδοτικών αυθαιρεσιών στο χώρο της εργασίας.
8. Η ανάπτυξη πολιτικών και δράσεων προσαρμογής των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στην αλλαγή και στις επιπτώσεις της κρίσης, με προγράμματα επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης, καινοτομίας και επιμόρφωσης των εργαζομένων.
9. Η ανάπτυξη του εθνικού συστήματος υγείας και ασφάλειας στην εργασία (ΕΣυτΥΑΕ) βάσει των προτεραιοτήτων της Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.
10. Η ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνία και Αλληλέγγυα Οικονομία προς όφελος του πολίτη.
11. Η ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά.
12. Η καθιέρωση συστημάτων διοικητικού εκσυγχρονισμού και μεθόδων στρατηγικού σχεδιασμού σε όλα τα πεδία αρμοδιότητας του Υπουργείου για την αξιοποίηση των υποδομών που διαθέτει αυτό και οι εποπτευόμενοι φορείς του, προς όφελος των πολιτών.
13. Η συστηματική παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, συμβουλών και πληροφόρησης για εργασιακά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και προνοιακά ζητήματα.

Δείτε επίσης: