Η Εθνική Τράπεζα πουλά τη θυγατρική της στην Αλβανία

Η Εθνική Τράπεζα πουλά τη θυγατρική της στην Αλβανία

02/02/2018

Τηρώντας πιστά τις δεσμεύσεις και τις επταγές του business plan, μετά την τελευταία της ανακεφαλαιοποίηση, η Εθνική Τράπεζα υλοποιεί τη σχεδιαζόμενη αποχώρησή της από τα Βαλκάνια. Νέος σταθμός...αποχώρησης, η Αλβανία, όπου η Εθνική, μετά από 22 χρόνια λειτουργίας, πουλάει την εκεί θυγατρική της ( η οποία αρχικά λειτουργούσε ως κατάστημα).
Συγκεκριμένα, η Εθνική υπέγραψε συμφωνία πώλησης του 100% της θυγατρικής της, με την επωνυμία Banka NBG Albania Sh.A στην αλβανικών συμφερόντων, American Bank of Investments SA, θυγατρική αλβανικού μη τραπεζικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που επικεντρώνεται στην παροχή ευέλικτων επιλογών χρηματοδότησης σε εταιρείες και ιδιώτες, κάτω από την επωνυμία Tranzit Sh.p.k.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Τράπεζας:
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. («ΕΤΕ» ή η «Τράπεζα») σύναψε οριστική σύμβαση πώλησης της κα 100% θυγατρικής της, Banka NBG Albania Sh.A. («NBG Albania») με την American Bank of Investments SA («ABI»). Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της ΕΤΕ και σύμφωνα με τις σχετικές Δεσμεύσεις προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η συναλλαγή έχει θετική επίδραση στο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET 1 της ΕΤΕ (με βάση το τρίτο τρίμηνο του 2017), ενώ υπόκειται στις συνήθεις κανονιστικές και λοιπές εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων εγκρίσεων από (i) την Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας, (ii) την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Αλβανίας.
Η εταιρεία UBS Limited ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ αναφορικά με τη συναλλαγή, ενώ οι εταιρείες Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και CR Partners ενεργούν ως διεθνείς και τοπικοί νομικοί σύμβουλοι αντίστοιχα. Η εταιρεία Κεραμεύς & Συνέταιροι ενεργεί ως νομικός σύμβουλος της ABI.

Αναφορικά με την NBG Albania
Η NBG Albania ξεκίνησε τις εργασίες της στην Αλβανία το 1996 ως υποκατάστημα της ΕΤΕ στα Τίρανα. Το 2012 έγινε ανεξάρτητη τράπεζα με πλήρη αδειοδότηση και έκτοτε λειτουργεί ως 100% θυγατρική της ΕΤΕ. Η NBG Albania προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών προϊόντων προς ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων προϊόντων δανεισμού, καταθέσεων, χρηματοδότησης εμπορικών συναλλαγών και διαχείρισης διαθεσίμων και χρηματαγορών.

Αναφορικά με την ABI
Η American Bank of Investments SA είναι 100% θυγατρική της Tranzit Sh.p.k., ενός αλβανικού μη τραπεζικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που επικεντρώνεται στην παροχή ευέλικτων επιλογών χρηματοδότησης σε εταιρείες και ιδιώτες. Η ΑΒΙ διαθέτει τραπεζική άδεια για δραστηριότητες δανειοδότησης και καταθέσεων, υπηρεσίες πληρωμών στην Αλβανία και στο εξωτερικό, καθώς και λοιπές τραπεζικές εργασίες σύμφωνα με τους νόμους της Αλβανίας.

news247.gr

Δείτε επίσης: