Καμπανάκι από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

«Καμπανάκι» από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

11/01/2018

Προειδοποίηση για μη αδειοδοτημένες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Όπως λέει, δεν διαθέτουν άδεια λήψης διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα (forex, Cfd) μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών από την ίδια ούτε διαθέτουν σχετικό διαβατήριο από εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους.

«Για το λόγο αυτό, εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στην αξιολόγηση των εταιριών με τις οποίες προτίθενται να συνεργαστούν ή συνεργάζονται, σχετικά με το καθεστώς αδειοδότησης και εποπτείας τους. Ειδικότερα θα πρέπει να διαπιστώνουν την ύπαρξη άδειας λειτουργίας των εν λόγω εταιριών από την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή των αντίστοιχων εποπτικών αρχών άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» καταλήγει η ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Δείτε επίσης: