Προσλήψεις 4 ατόμων στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Προσλήψεις 4 ατόμων στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

13/12/2017

Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος ανακοινώνει την πλήρωση 4 θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του  Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Τεχνολογίας για  την έξυπνη εξειδίκευση»  (Ε‐12176) με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5002559.

Ειδικότητες: Χημικοί Μηχανικοί, Βιολόγοι, Χημικοί, Φυσικοί, Μηχανικοί


 

Δείτε επίσης: