Μείωση κατέγραψαν τα κόκκινα δάνεια - Ποιος είναι ο λόγος

Μείωση κατέγραψαν τα "κόκκινα δάνεια" - Ποιος είναι ο λόγος

07/12/2017

Η προσπάθεια αρχίζει να αποδίδει καρπούς. Και οι τράπεζες, αργά αλλά σταθερά, αρχίζουν να κάνουν βήματα προόδου, για να πετύχουν τον μεγάλο στόχο τους που δεν είναι άλλος από τη μείωση των «κόκκινων δανείων» τους, των γνωστών NPLs.
Το συμπέρασμα προκύπτει αβίαστα από τους δημοσιευμένους αναθεωρημένους επιχειρησιακούς τους στόχους για τα κόκκινα δάνεια που ανακοινώθηκαν με τα αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2017. Εκεί φαίνεται μείωση τόσο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, όσο και των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οποία, από περίπτωση σε περίπτωση, ποικίλει καθώς σε όλες τις τράπεζες δεν είναι δυνατόν να εμφανίζεται η ίδια εικόνα.
Με βάση πάντα τα στοιχεία εννιαμήνου, στην πρώτη περίπτωση, οι μειώσεις άγγιξαν τα 99,14 δισεκ. ευρώ και στη δεύτερη τα 70,24 δισεκ. Ευρώ. Και στις δύο περιπτώσεις, τα μεγέθη είναι χαμηλότερα κατά 0,8% (ή 796 εκατ. ευρώ) και 0,1% (ή 89 εκατ. ευρώ) αντίστοιχα από το στόχο που είχε αρχικώς τεθεί, ωστόσο θεωρείται ότι έγινε μια κάποια αρχή. Ειδικά αν η εικόνα συγκριθεί με την αντίστοιχη του πρώτου εξαμήνου και πολύ περισσότερο του πρώτου τριμήνου.
Από την ανάλυση των ίδιων στοιχείων προκύπτει ότι η επίδοση αυτή ήταν αποτέλεσμα κυρίως των πωλήσεων δανείων σε τρίτους και των διαγραφών, που συνολικά μείωσαν τα μη εξυπηρετούμενα ανοιγμάτα κατά 2,5 δις. ευρώ, αντισταθμίζοντας τις νέες εισροές κόκκινων δανείων. Εννοείται ότι αυτή η προσπάθεια θα συνεχισθεί και θα ενταθεί μέσα στο 2018


voria.gr

Δείτε επίσης: