Μείωση 25% για το ελληνικό χρέος ως το 2060!

Μείωση 25% για το ελληνικό χρέος ως το 2060!

04/12/2017

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) ανακοίνωσε την επιτυχή εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης για το ελληνικό χρέος, κατά τη διάρκεια του 2017.

Πιο συγκεκριμένα, ο ESM εκτιμά τώρα ότι η συνολική δέσμη βραχυπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης για το ελληνικό χρέος θα μειώσει τον λόγο χρέους της χώρας προς το ΑΕΠ κατά περίπου 25% έως το 2060 και τον λόγο των ακαθάριστων αναγκών χρηματοδότησης προς το ΑΕΠ κατά περίπου 6%. «Πρόκειται για μια μεγαλύτερη μείωση από την προβλεπόμενη στην αρχική εκτίμηση 20 ποσοστιαίων μονάδων και πέντε ποσοστιαίων μονάδων αντίστοιχα κατά την περίοδο αυτή», σημειώνει η ίδια ανακοίνωση.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που λήφθηκαν, ο ΕSM υπενθυμίζει- σύμφωνα με το ΑΠΕ- ότι το πακέτο αποτελείται από τρία μέτρα. Το πρώτο ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2017: η παράταση της μέσης ωρίμανσης αποπληρωμής κάποιων δανείων και η εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής της Ελλάδας. 

Το δεύτερο μέτρο αφορά τη μείωση του κινδύνου επιτοκίων της Ελλάδας. Η εφαρμογή του θα συνεχιστεί και το 2018, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς. Το τρίτο μέτρο αφορούσε την άρση της αύξησης του επιτοκίου όσον αφορά στην επαναγορά χρέους του δεύτερου ελληνικού προγράμματος για το 2017. Η αναστολή εγκρίθηκε επίσημα στις αρχές του τρέχοντος έτους.

Το πακέτο αυτών των μέτρων αποσκοπούσε στη μείωση του επιτοκιακού κινδύνου για τα ανεξόφλητα δάνεια της Ελλάδας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και τον ESM. Και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, αναμένεται να μειώσει σημαντικά το βάρος του χρέους, μακροπρόθεσμα.

pagenews.gr

Δείτε επίσης: