Εθνική: Ολοκληρώθηκε η πώληση των δραστηριοτήτων στη Σερβία

Εθνική: Ολοκληρώθηκε η πώληση των δραστηριοτήτων στη Σερβία

01/12/2017

Την ολοκλήρωση της πώλησης του 100% των θυγατρικών της Εθνικής στη Σερβία, Vojvodjanska Banka AD («VOBAN») και NBG Leasing doo («NBG Leasing») ανακοίνωσε η τράπεζα, έναντι του τιμήματος των €125 εκατομμυρίων και ενός χαρτοφυλακίου δανείων εταιρικών πελατών που δραστηριοποιούνται στη Σερβία, μετά την λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές και τις αρχές ανταγωνισμού.
Το τίμημα εξαγοράς αντιστοιχεί σε πολλαπλασιαστή 0.75x P/TBV(1). Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής αυξάνει το δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) της ΕΤΕ για το γ' τρίμηνο του έτους κατά 44 μονάδες βάσης, μετά την κεφαλαιακή επίπτωση που αναγνωρίστηκε στο β' τρίμηνο κατά την υπογραφή της συμφωνίας. Η συμφωνία ενισχύει τη ρευστότητα της ΕΤΕ κατά περίπου 270 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη και την αποπληρωμή του ενδο-ομιλικού δανεισμού.
Η Credit Suisse International ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ. Η Freshfields Bruckhaus Deringer ενήργησε ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Bojovic & Partners ως τοπικός νομικός σύμβουλος της ΕΤΕ.

New Money

Δείτε επίσης: