Ξεπαγώνουν 120.000 επικουρικές συντάξεις

Ξεπαγώνουν 120.000 επικουρικές συντάξεις

20/11/2017

«Ξεπαγώνουν» περίπου 120.000 επικουρικές συντάξεις καθώς χθες δημοσιεύθηκε με σημαντική καθυστέρηση η σχετική εγκύκλιος που αφορά στον υπολογισμό τμήματος της επικουρικής σύνταξης. Η εγκύκλιος αφορά όλους τους ασφαλισμένους του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μέχρι 31/12/2013, οι οποίοι καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 1/1/2015 και εφεξής και συγχρόνως η καταβολή της σύνταξής τους αρχίζει από 1/1/2015.

Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο για τους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/2013, οι οποίοι καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης από την 1/1/2015 και εφεξής, το ποσό της επικουρικής σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα δύο τμημάτων:
1. το πρώτο τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους έως 31.12.2014 υπολογίζεται με βάση ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% για κάθε έτος ασφάλισης επί των συντάξιμων αποδοχών κάθε ασφαλισμένου που υπεβλήθησαν σε εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης (συντάξιμες αποδοχές Χ έτη ασφάλισης Χ 0,45%).
2. το δεύτερο τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους από 1.1.2015 και εφεξής υπολογίζεται με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση.
Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο για ασφαλισμένους που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από 1/1/2015 και εφεξής, με έναρξη καταβολής της σύνταξης μετά την 1/1/2015, πλην όμως δεν έχουν πραγματοποιήσει χρόνο επικουρικής ασφάλισης από 1/1/2015 και μετά, το ποσό της επικουρικής τους σύνταξης υπολογίζεται ως εξής: με ποσοστό 0,45% για κάθε έτος ασφάλισης επί των συντάξιμων αποδοχών.  Για τον υπολογισμό, το σύνολο του χρόνου ασφάλισης μέχρι 31/12/2014 λαμβάνεται υπόψη με μαθηματική ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.
Επίσης, στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, το προβλεπόμενο ποσοστό μείωσης  που αντιστοιχεί στο 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται από το όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης μέχρι πέντε έτη εφαρμόζεται στο (Α) τμήμα της επικουρικής σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης μέχρι 31/12/2014. Το ανωτέρω ποσοστό μείωσης δεν εφαρμόζεται στο (Β) τμήμα της επικουρικής σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης από 1/1/2015 και μετά, το οποίο υπολογίζεται με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση  ούτε φυσικά στους ασφαλισμένους από 1/1/2014 που συνταξιοδοτούνται πλήρως με το νέο σύστημα.
Για χρόνο ασφάλισης από 1/1/2014 και εφεξής  και για χρόνο ασφάλισης από 1/1/2015 και εφεξής δεν εφαρμόζονται γενικές διατάξεις για μείωση ή προσαύξηση του ποσού της επικουρικής σύνταξης, καθώς κατά τον υπολογισμό της σύνταξης με το σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης λαμβάνονται υπόψη το ύψος των συσσωρευμένων ασφαλιστικών εισφορών στην ατομική μερίδα του ασφαλισμένου και το προσδόκιμο ζωής κατά τη συνταξιοδότηση.

Τι ισχύει για τις συντάξιμες αποδοχές
1. Οι συντάξιμες αποδοχές αναπροσαρμόζονται έως και το προηγούμενο της συνταξιοδότησης έτος.
2. Στην περίπτωση μισθωτών ασφαλισμένων που έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές επί των δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, για τον καθορισμό των συντάξιμων αποδοχών συνυπολογίζονται και οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί επί των ποσών αυτών, και θεωρείται ότι προσαυξάνουν τις μηνιαίες αποδοχές του μήνα που καταβλήθηκαν.

news247.gr

Δείτε επίσης: