Συνταξιοδοτικό παράθυρο ανοίγεται για... φοροφυγάδες

Συνταξιοδοτικό παράθυρο ανοίγεται για... φοροφυγάδες

28/10/2017

Στις δηλώσεις του 2017, το 89% των ελεύθερων επαγγελματιών δήλωσε εισόδημα κάτω των 7.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι, βάσει των ασφαλιστικών εισφορών που προκύπτουν από το δηλωθέν εισόδημα, το μέλλον τούς επιφυλάσσει πολύ χαμηλή σύνταξη.

Όπως αναφέρει η "Καθημερινή της Κυριακής", αυτό θα συνέβαινε σε κάθε "κανονική" χώρα, αλλά όχι στην Ελλάδα. Νομοθετική διάταξη που ψηφίστηκε το καλοκαίρι στη Βουλή και η οποία θα εξειδικευθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες με υπουργική απόφαση, δίνει στον επαγγελματία το δικαίωμα για άλλο (χαμηλότερο) εισόδημα να πληρώνει φόρο και για άλλο (μεγαλύτερο) να ασφαλίζεται προκειμένου να λάβει καλύτερη σύνταξη.

Σύμφωνα με τη διάταξη, που έχει προφανώς εισπρακτικό χαρακτήρα, οι ασφαλισμένοι με αίτησή τους μπορούν να επιλέξουν οι ασφαλιστικές εισφορές να υπολογίζονται επί υψηλότερου εισοδήματος από αυτό που προκύπτει από το φορολογητέο εισόδημα του προηγούμενου έτους.

Πηγή Πληροφοριών:Καθημερινή της Κυριακής

Δείτε επίσης: