Μείωση 40% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις ελληνικές περιφέρειες μέσα στην κρίση

Μείωση 40% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις ελληνικές περιφέρειες μέσα στην κρίση

10/10/2017

Κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (75%) έχει υποχωρήσει το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις περισσότερες περιφέρειες της Ελλάδας σύμφωνα στοιχεία της Ε.Ε.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή έκθεση για τη συνοχή & το μέλλον των ευρωπαϊκών ταμείων μετά το 2020, το 2015 μόλις δύο από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας, η Αττική (95%) και τα νησιά Νοτίου Αιγαίου (75%) βρέθηκαν πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σε όρους κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Από την αρχή της κρίσης (2008) έως το 2015 οι περισσότερες περιφέρειες στα κράτη μέλη συνέκλιναν προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με εξαίρεση τις περιφέρειες στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Ισπανία, όπου υπέστησαν μείωση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά περίπου 40%.

Μάλιστα στις ελληνικές περιφέρειες η μείωση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ υπολογίζεται σε πάνω από 3% ετησίως.

Σημαντική ήταν και η μείωση στις δημόσιες επενδύσεις. Το 2016 οι δημόσιες επενδύσεις αντιστοιχούσαν στο 3% του ΑΕΠ στην Ελλάδα και κάτω από το 2% σε Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία.

Σύμφωνα με την έκθεση, αυτά τα χαμηλά ποσοστά δημοσίων επενδύσεων αντανακλούν, μέχρι κάποιο βαθμό, τα υψηλά επίπεδα κοινωνικών δαπανών, τα οποία βρίσκονται πολύ υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (20% επί του ΑΕΠ στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα και οι ελληνικές περιφέρειες βρίσκονται επίσης στον «πάτο» της σχετικής λίστας, μαζί με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, όσον αφορά την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα.

Δείτε επίσης: