Με μισθό 400 ευρώ μια στις δύο νέες θέσεις εργασίας

Με μισθό 400 ευρώ μια στις δύο νέες θέσεις εργασίας

06/10/2017

Θετικά αποτιμά η κυβέρνηση τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για την απασχόληση, όπου φαίνεται πως τον Σεπτέμβριο έγιναν 261.807 προσλήψεις. Ωστόσο, μόνο οι 103.846 θέσεις αφορούν εργασία πλήρους απασχόλησης. 

Οι υπόλοιπες 157.961 θέσεις είναι είτε για μερική απασχόληση είτε για εκ περιτροπής εργασία.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως οι περισσότερες προλήψεις έγιναν με μισθούς των 400 ευρώ ή ακόμα και χαμηλότερους.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.849.872 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.584.001, εκ των οποίων οι 814.256 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 769.745 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Από τις νέες προσλήψεις, οι 860.110 ήταν πλήρους απασχόλησης, οι 736.270 μερικής και οι 253.492 εκ περιτροπής απασχόληση.

Επιπρόσθετα, το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κατέγραψε, τον Σεπτέμβριο του 2017, θετικό ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων κατά 17.128 θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 261.807, ενώ οι αποχωρήσεις σε 244.679.

Σημειώνεται, πως σύμφωνα με τα ευρήματα του Εργατικού Δυναμικού ο μέσος μισθός για πάνω από 100.000 εργαζομένους μερικής απασχόλησης διαμορφώνεται στα 393,79 ευρώ, ενώ ο ένας στους δύο λαμβάνει πλέον μισθούς κάτω των 800 ευρώ.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα ευρήματα του 2016, φαίνεται πως ο ιδιωτικός τομέας προτιμά πλέον χαμηλόμισθους εργαζόμενους που οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές του δεν ξεπερνούν τα 700 ευρώ.

Το 2016 το ποσοστό αυτό ανήλθε σε 38,8% από 13,1% το 2009. 

Στη ζώνη αποδοχών από 700 έως 899 ευρώ καταγράφει μείωση κατά τέσσερις μονάδες, από το 27,3% το 2009 σε 23,6% το 2016, ενώ οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές μεταξύ 900 και 1.300 ευρώ πλέον παίρνει μόνο το 17,6% (από 35,7% το 2009).

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Συνδικάτων έδειξε πως οι μισθοί στην Ελλάδα μειώνονται την τελευταία οκταετία κατά 3,1% ετησίως.

Τέλος, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της ΕΕ, όπου τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε ονομαστική μείωση πρωτοφανούς εύρους στον κατώτατο μισθό κατά 22% (και κατά 32% για τους νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών) και έκτοτε ο κατώτατος μισθός παραμένει στα ίδια επίπεδα.

Δείτε επίσης: