Η ακτινογραφία των νέων συντάξεων – Αναλυτικά παραδείγματα

Η «ακτινογραφία» των νέων συντάξεων – Αναλυτικά παραδείγματα

24/07/2017

Συνταξιούχοι δύο ταχυτήτων προκύπτουν από το 13% των νέων συντάξεων που έχουν εκδοθεί και βασίζονται στις αλλαγές του νόµου Κατρούγκαλου. Στην πρώτη ταχύτητα ανήκουν όσοι αµείβονταν µε µηνιαίες µεικτές αποδοχές πάνω από 700 ευρώ, οι οποίοι θα δουν τη σύνταξή τους µειωµένη -κλιµακωτά- έως και κατά 30% (για όσους αµείβονταν µε περισσότερα από 1.300 ευρώ µεικτά). Στη δεύτερη ταχύτητα ανήκουν οι χαµηλοσυνταξιούχοι, όσοι, δηλαδή, αµείβονταν µε µηνιαίες µεικτές αποδοχές κάτω από 700 ευρώ, οι οποίοι θα δουν αυξήσεις. Η Realnews έχει στη διάθεσή της και αποκαλύπτει τις πρώτες οριστικές αποφάσεις νέων συντάξεων για αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τις 13 Μαΐου 2016 έως τις 31 ∆εκεµβρίου του ίδιου έτους. Σύµφωνα µε αυτές τις αποφάσεις, µε τον νέο υπολογισµό καταγράφονται έως και 200 ευρώ τον µήνα υψηλότερες συντάξεις για τους χαµηλόµισθους και έως 300 ευρώ τον µήνα χαµηλότερες για τους υψηλόµισθους. Οι διαφοροποιήσεις αυτές οφείλονται στο γεγονός ότι τα ποσοστά αναπλήρωσης για τους χαµηλόµισθους είναι γενναιόδωρα, σε σχέση µε τα ποσοστά αναπλήρωσης που αφορούν τους υψηλόµισθους. Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τον υπολογισµό των νέων συντάξεων -ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη - είναι βέβαιο ότι θα πυροδοτήσουν εκ νέου την αντίδραση των δανειστών. Και αυτό διότι οι εκπρόσωποι των δανειστών είχαν εξαρχής υπογραµµίσει τη διαφωνία τους για τα υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης σε εργαζόµενους µε µισθούς που δεν υπερβαίνουν τα 700 ευρώ, ζητώντας την τροποποίηση της κλίµακας. Σύµφωνα µε πληροφορίες, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης περίπου του 13% των «νέων συντάξεων», για αιτήσεις που κατατέθηκαν από τις 13 Μαΐου 2016 έως το τέλος του ίδιου χρόνου. Άλλωστε, η έκδοση του 10% αποτελούσε προϋπόθεση για την εκταµίευση της δόσης των 7,7 δισ. ευρώ, ενώ η εκ- πλήρωση του 30% των αιτήσεων πήρε -µε τη σύµφωνη γνώµη των δανειστών- µικρή παράταση έως το φθινόπωρο. Ποιοι χάνουν Μειώσεις αποδοχών θα έχει η συντριπτική πλειονότητα των νέων συνταξιούχων. Οι µελλοντικοί συνταξιούχοι, λοιπόν, που θα έπαιρναν σύνταξη 1.000 ευρώ µεικτά τον µήνα, µε το νέο καθεστώς θα δουν τις συντάξιµες αποδοχές του µειωµένες από 110 έως και 150 ευρώ. Μεγαλύτερες θα είναι οι µειώσεις για όσους οι µηνιαίες αποδοχές ξεπερνούν τα 1.500 ευρώ. Η «R» αποκαλύπτει µία από τις πρώτες αποφάσεις συνταξιοδότησης µε βάση το νέο σύστηµα, αυτό της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης:  Ασφαλισµένος στο ΙΚΑ µε 10.800 ένσηµα, 37 έτη ασφάλισης και αναγνώριση πλασµατικών ετών θα λάµβανε πριν από τον νόµο Κατρούγκαλου 1.720,79 ευρώ. Με τον νέο τρόπο υπολογισµού θα λάβει 1.477,85 ευρώ, δηλαδή 242,94 λιγότερα. Το ποσό της εθνικής σύνταξης ανέρχεται σε 384 ευρώ, ενώ το ανταποδοτικό ποσό µε ποσοστό αναπλήρωσης 37,07% ανέρχεται σε 1.093,85 ευρώ. Σηµειώνεται ότι οι συντάξιµες αποδοχές του ασφαλισµένου ανέρχονται σε 2.950,76 ευρώ. Τα ποσά αφορούν µεικτές αποδοχές, κάτι που σηµαίνει ότι ο ασφαλισµένος µετά τις κρατήσεις θα κληθεί να ζήσει µε περίπου 1.300 ευρώ µηνιαίως.

Στους χαµένους του νέου συνταξιοδοτικού, οι οποίοι θα µετρήσουν απώλειες µέχρι και 30% σε σύγκριση µε τα ποσά που θα έπαιρναν αν µπορούσαν να φύγουν πριν από τις 13/5/2016, εντάσσονται οι εξής κατηγορίες ασφαλισµένων:  

∆ηµόσιοι υπάλληλοι, ιδίως όσοι έχουν πάνω από 30 χρόνια υπηρεσίας και ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ. f Ασφαλισµένοι στο πρώην ΤΕΒΕ σε µέσες και υψηλές ασφαλιστικές κατηγορίες (χάνουν ολόκληρο το «µαξιλάρι» των 220 ευρώ).

Ασφαλισµένοι στο Ταµείο Εµπόρων στις πολύ υψηλές κατηγορίες, και συγκεκριµένα στις δύο ανώτατες, που αποχωρούν µε περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης.

Ασφαλισµένοι του Ταµείου Νοµικών, ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης.

Ασφαλισµένοι του ΤΣΑΥ (γιατροί, υγειονοµικοί κ.ά.), ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης. f Ασφαλισµένοι του ΙΚΑ µε υψηλές αποδοχές, από 1.500 ευρώ και πάνω, που αποχωρούν µε περισσότερα από 30 χρό- νια ασφάλισης.

Από την άλλη, αυξήσεις έως και 200 ευρώ τον µήνα θα δουν χαµηλόµισθοι µε λιγότερα από 30 έτη ασφάλισης, λόγω των υψηλών ποσοστών αναπλήρωσης. Η «R» αποκαλύπτει δύο περιπτώσεις εργαζόµενων µε χαµηλές αποδοχές που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης και οι οποίοι θα λάβουν 170 ευρώ περισσότερα τον µήνα:

Ο πρώτος ασφαλισµένος θεµελίωσε δικαίωµα για µειωµένη σύνταξη µε 4.500 ένσηµα και 23 χρόνια και 6 µήνες ασφάλισης. Πριν από τον νόµο Κατρούγκαλου θα έπαιρνε 417,71 ευρώ σύνταξη, ενώ µετά τις αλλαγές θα πάρει 594,35 ευρώ, δηλαδή 176,64 ευρώ περισσότερα. Το ποσό της εθνικής σύνταξης ανέρχεται σε 384 ευρώ, ενώ το ανταποδοτικό ποσό µε ποσοστό αναπλήρωσης 19,26% ανέρχεται σε 210,35 ευρώ. Σηµειώνεται ότι οι συντάξιµες αποδοχές του ασφαλισµένου ανέρχονται σε 1.092,17 ευρώ. Τα ποσά αφορούν µεικτές αποδοχές, κάτι που σηµαίνει ότι ο ασφαλισµένος µετά τις κρατήσεις θα κληθεί να ζήσει µε λιγότερα από 500 ευρώ.

Ο δεύτερος ασφαλισµένος θεµελίωσε δικαίωµα για µειωµένη σύνταξη µε 4.500 ένσηµα και 26 χρόνια και 9 µήνες ασφάλισης. Πριν από τον νόµο Κατρούγκαλου θα έπαιρνε 480,34 ευρώ σύνταξη, ενώ µετά τις αλλαγές θα πάρει 651,12 ευρώ, θα λάβει δηλαδή 170,78 ευρώ περισσότερα. Το ποσό της εθνικής σύνταξης ανέρχεται σε 384 ευρώ, ενώ το ανταποδοτικό ποσό µε ποσοστό αναπλήρωσης 22,67% ανέρχεται σε 267,12 ευρώ. Σηµειώνεται ότι οι συντάξιµες αποδοχές του ασφαλισµένου ανέρχονται σε 1.178,31 ευρώ. Τα ποσά αφορούν µεικτές αποδοχές, κάτι που σηµαίνει ότι ο ασφαλισµένος µετά τις κρατήσεις θα κληθεί να ζήσει µε λιγότερα από 550 ευρώ. Οι κατηγορίες των ασφαλισµένων που θα δουν µεγαλύτερη σύνταξη (σ.σ.: τα ποσά αφορούν κι εδώ µεικτές αποδοχές) είναι:

 Ασφαλισµένοι του ΙΚΑ µε 20 έως 30 χρόνια ασφάλισης που αποχωρούν µε µεσαίες αποδοχές, για παράδειγµα µέχρι 1.400 ευρώ.

Ασφαλισµένοι στα πρώην ταµεία ∆ΕΚΟ και τραπεζών, οι οποί- οι δικαιούνται προσαύξηση της σύνταξης επειδή πλήρωναν πολύ υψηλές εισφορές. Για κάθε µία ποσοστιαία µονάδα πάνω από το 20% θα κερδίσουν έξτρα ποσό, που θα υπολογιστεί µε ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075%.

Ασφαλισµένοι στο πρώην ΤΣΑ.

∆ηµόσιοι υπάλληλοι στις κατηγορίες ΥΕ και ∆Ε που αποχωρούν µε λιγότερα από 30 χρόνια ασφάλισης.

«Σφαγή» µετά το 2020

Σηµειώνεται ότι οι συνταξιούχοι µετά το 2020 θα λάβουν ακόµη χαµηλότερες συντάξεις, λόγω υπολογισµού των συντάξιµων αποδοχών τους µε βάση τον ∆είκτη Μεταβολής Μισθών, που θα υπολογιστεί από την ΕΛΣΤΑΤ. Για τους µελλοντικούς συνταξιούχους οι αποδοχές θα υπολογίζονται µε βάση τις αποδοχές τους κατά τη διάρκεια του συνόλου του εργασιακού τους βίου, κάτι που θα οδηγήσει σε χαµηλότερες συντάξεις λόγω της συρ- ρίκνωσης των µισθών. Στις αποφάσεις που εκδίδονται τώρα, µε κάθε συνταξιοδοτική απόφαση αποστέλλεται στον ασφαλισµένο αναλυτική ενηµέρωση για την εξέλιξη των αποδοχών του από το 2002 έως το 2016, όπως αυτές υπολογίστηκαν µε βάση την εξέλιξη του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή, που θα αντικατασταθεί από τον ∆είκτη Μεταβολής Μισθών το 2020

Πηγή: Realnews

Δείτε επίσης: