Νέα προκήρυξη για 184 μόνιμους στο υπουργείο Δικαιοσύνης

Νέα προκήρυξη για 184 μόνιμους στο υπουργείο Δικαιοσύνης

11/06/2017

Ενα βήμα  πριν την αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφειο ειναι η προκήρυξη για 184 μόνιμους υπαλλήλους στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Πρόκειται  για την τρίτη προκήρυξη του υπουργείου Δικαιοσύνης μέσω της οποίας θα προσληφθούν υπάλληλοι ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του e-dimosio, τα στελέχη του ΑΣΕΠ επεξεργάζονται τις τελευταίες λεπτομέρειες της γ’ προκήρυξης που αφορά σε μόνιμους υπαλλήλους τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Πρόκειται για τι τρίτο πακέτο θέσεων από τις συνολικά 709 προσλήψεις που έχει αιτηθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να ενισχυθούν τα δικαστήρια και οι δικαστικές αίθουσες της χώρας. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν σε αυτήν την τρίτη και τελευταία προκήρυξη είναι ΤΕ Γραμματέων Δικαστηρίων, ΔΕ Γραμματέων Δικαστηρίων και ΥΕ Γενικών καθηκόντων.

Για τις θέσεις ΔΕ Γραμματέων θα ζητηθούν: α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή πτυχίο Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή πτυχίο Α’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριος τίτλος: Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και β) γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών Διαδικτύου.

Δείτε επίσης: