Στο ΣτΕ προσφεύγουν οι δικαστικοί υπάλληλοι

Στο ΣτΕ προσφεύγουν οι δικαστικοί υπάλληλοι

07/06/2017

Την ακύρωση των αποφάσεων του υπουργού Δικαιοσύνης, Σταύρου Κοντονή, με τις οποίες αποκλείονται οι δικαστικοί υπάλληλοι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και οι κατέχοντες τον Α΄ βαθμό, από την διαδικασία επιλογής της κάλυψης των θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων των Γραμματειών των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων, καθώς και των Εισαγγελιών, ζητά η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΔΥΕ) και 10 δικαστικοί υπάλληλοι από όλη την Ελλάδα, με προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Να σημειωθεί ότι από το σύνολο των δικαστικών υπαλλήλων που έχουν προσφύγει στο ΣτΕ οι περισσότεροι είναι ήδη τοποθετημένοι σε θέσεις προϊσταμένων ή αναπληρωτών προϊσταμένων Διευθύνσεων Γραμματειών, σε διάφορα δικαστήρια και Εισαγγελίες.

Με την αίτησή της η ΟΔΥΕ ζητεί να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές και παράνομες οι αποφάσεις του κ. Κοντονή, με τις οποίες οι δικαστικοί υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ και Α΄ βαθμού δεν έχουν δυνατότητα να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την κάλυψη των θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων των Γραμματειών των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων, καθώς και των Εισαγγελιών σε όλη την Επικράτεια, σε αντίθεση με το παρελθόν που είχαν την δυνατότητα αυτή.

Ειδικότερα, μεταξύ των άλλων, υποστηρίζουν, ότι οι επίμαχες υπουργικές αποφάσεις εισάγουν αδικαιολόγητη διάκριση σε βάρος των συγκεκριμένων κατηγοριών δικαστικών υπαλλήλων, κατά παράβαση των συνταγματικά κατοχυρωμένων αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας, ενώ την ίδια στιγμή επέρχεται δυσμενής διάκριση σε βάρος των δικαστικών υπαλλήλων που κατέχουν την ΔΕ κατηγορία και έχουν τον βαθμό Α΄, η οποία είναι σε ευθεία αντίθεση προς την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας

Την ακύρωση των αποφάσεων του υπουργού Δικαιοσύνης, Σταύρου Κοντονή, με τις οποίες αποκλείονται οι δικαστικοί υπάλληλοι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και οι κατέχοντες τον Α΄ βαθμό, από την διαδικασία επιλογής της κάλυψης των θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων των Γραμματειών των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων, καθώς και των Εισαγγελιών, ζητά η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΔΥΕ) και 10 δικαστικοί υπάλληλοι από όλη την Ελλάδα, με προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Να σημειωθεί ότι από το σύνολο των δικαστικών υπαλλήλων που έχουν προσφύγει στο ΣτΕ οι περισσότεροι είναι ήδη τοποθετημένοι σε θέσεις προϊσταμένων ή αναπληρωτών προϊσταμένων Διευθύνσεων Γραμματειών, σε διάφορα δικαστήρια και Εισαγγελίες.

Με την αίτησή της η ΟΔΥΕ ζητεί να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές και παράνομες οι αποφάσεις του κ. Κοντονή, με τις οποίες οι δικαστικοί υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ και Α΄ βαθμού δεν έχουν δυνατότητα να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την κάλυψη των θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων των Γραμματειών των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων, καθώς και των Εισαγγελιών σε όλη την Επικράτεια, σε αντίθεση με το παρελθόν που είχαν την δυνατότητα αυτή.

Ειδικότερα, μεταξύ των άλλων, υποστηρίζουν, ότι οι επίμαχες υπουργικές αποφάσεις εισάγουν αδικαιολόγητη διάκριση σε βάρος των συγκεκριμένων κατηγοριών δικαστικών υπαλλήλων, κατά παράβαση των συνταγματικά κατοχυρωμένων αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας, ενώ την ίδια στιγμή επέρχεται δυσμενής διάκριση σε βάρος των δικαστικών υπαλλήλων που κατέχουν την ΔΕ κατηγορία και έχουν τον βαθμό Α΄, η οποία είναι σε ευθεία αντίθεση προς την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας.

 

 

Δείτε επίσης: