Γνωστή εταιρεία υπέβαλε αίτημα διαγραφής από το Χρηματιστήριο Αθηνών

Γνωστή εταιρεία υπέβαλε αίτημα διαγραφής από το Χρηματιστήριο Αθηνών

05/05/2017

Αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαγραφής του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της, ήτοι 23.648.700 μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ εκάστης από το Χρηματιστήριο Αθηνών, υπέβαλε σήμερα, 5 Μαΐου 2017 η εταιρεία Kleemann Hellas.

Σημειώνεται ότι το αίτημα υπεβλήθη σε συνέχεια σχετικής απόφασης της από 04 Μαΐου 2017 έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

 

Δείτε επίσης: