Δεν εξελέγη CEO στην Τράπεζα Πειραιώς – Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Δεν εξελέγη CEO στην Τράπεζα Πειραιώς – Τι αναφέρει η ανακοίνωση

19/12/2016

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι, το Διοικητικό της Συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρίαση δεν προέκρινε την εκλογή νέου Διευθύνοντος Συμβούλου με βάση τις υποψηφιότητες που είχαν προταθεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίηση και την πλήρη υποστήριξή του στο πρόσωπο του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, Γιώργου Πουλόπουλου, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και στην εκτελεστική ομάδα της Τράπεζας, η οποία διαθέτει αποδεδειγμένη, μακρά εμπειρία.

"Υπογραμμίζεται, άλλωστε, ότι οι επιδόσεις της Τράπεζας είναι ικανοποιητικές, καθώς τα αποτελέσματα του 3ου τριμήνου 2016 όπως δημοσιοποιήθηκαν στα μέσα Νοεμβρίου 2016, είναι σύμφωνα προς τους στόχους του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, με έμφαση στη μείωση των δανείων σε καθυστέρηση, αλλά και στην αύξηση των καταθέσεων και ως εκ τούτου δικαιολογούν πλήρως την εμπιστοσύνη που εκφράστηκε στη διοικητική ομάδα.

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων θα συνεχίσει σε εύλογο χρονικό διάστημα τις διαδικασίες της" αναφέρει η ανακοίνωση της Πειραιώς.

 

Δείτε επίσης: