Alpha Bank: Έτσι θα βγούμε από την κρίση

Alpha Bank: Έτσι θα βγούμε από την κρίση

03/12/2016

Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση όσο πιο αποτελεσματικών βραχυπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους εντός του Δεκεμβρίου, μπορεί να αποτελέσει καθοριστικής σημασίας εργαλείο για τον ουσιαστικό περιορισμό των αβεβαιοτήτων στην ελληνική οικονομία.

Την παραπάνω εκτίμηση διατυπώνουν οι οικονομικοί αναλυτές της Alpha Bank, σε ανάλυση τους στο οικονομικό δελτίο της τράπεζας. Επισημαίνουν επίσης, ότι η ολοκλήρωση τη αξιολόγησης, δύναται να οδηγήσει σε ένα ενάρετο κύκλο ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας και περαιτέρω βελτίωσης της πιστοληπτικής ικανότητας μέσω του περιορισμού του λόγου χρέους προς ΑΕΠ.

Οι αναλυτές αναφέρουν ότι έπειτα από την ήπια ύφεση κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2016, η ελληνική οικονομία ανακάμπτει, καταγράφοντας άνοδο του ΑΕΠ κατά 1,8% σε ετήσια βάση στο τρίτο τρίμηνο του 2016, εξέλιξη που αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα να υπάρξει εν τέλει θετικός ρυθμός ανάπτυξης για το 2016 συνολικά.

Στην παρούσα φάση είναι καθοριστικής σημασίας η επιστροφή της επενδυτικής εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, προκειμένου να καταστεί θετικός ο καθαρός σχηματισμός παγίου κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων), δεδομένης της υψηλής φορολογικής επιβάρυνσης που επισώρευσε το δημοσιονομικό μείγμα (φόρων/δαπανών) που επελέγη για την επίτευξη των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα που ετέθησαν με το τρίτο πρόγραμμα προσαρμογής. Ο δείκτης εγχώριας επιχειρηματικής εμπιστοσύνης ανέκαμψε το φθινόπωρο του 2016 σε επίπεδα άνω του μέσου της περιόδου της οικονομικής κρίσεως 2010 - 2016, αλλά κινείται χαμηλότερα του μακροχρονίου μέσου όρου της περιόδου 2000 - 2016, αναφέρουν στην ανάλυση τους.

Στην ανάλυση τους αναφέρουν ότι επιβεβαιώνεται η ισχυρή θετική συσχέτιση που συνδέει τον εγχώριο δείκτη εμπιστοσύνης στην βιομηχανία με τις καθαρές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. Παράλληλα, μια ένδειξη τάσεων μεταστροφής του διεθνούς επενδυτικού κλίματος, αντικατοπτρίζεται στην πτώση της διαφοράς (spread) του ελληνικού έναντι του γερμανικού δεκαετούς κρατικού ομολόγου, έπειτα από τον κυβερνητικό ανασχηματισμό, παρά τις αντίρροπες τάσεις που επικρατούν σε άλλες περιφερειακές αγορές της Ευρωζώνης, όπως η Ιταλία και η Πορτογαλία. Τούτο συνιστά ένδειξη ότι το επενδυτικό κοινό εκτιμά αυξημένη πιθανότητα ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, εκτιμούν.

Οι αναλυτές της τράπεζας εκτιμούν ακόμα, ότι ο ενάρετος κύκλος ενίσχυσης της εμπιστοσύνης στην οικονομία και ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας, θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί μέσω μιας ακολουθίας γεγονότων, ξεκινώντας με την έγκαιρη ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως. Αυτή αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για την ενεργοποίηση των βραχυπρόθεσμων μέτρων για την ελάφρυνση του χρέους, καθώς και την εξειδίκευση και ποσοτικοποίηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων τα οποία θα υλοποιηθούν το 2018. Τούτο μπορεί να οδηγήσει σε μια ευνοϊκή ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους, διευκολύνοντας την συμμετοχή των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Η συνεπαγόμενη περιστολή του κόστους δανεισμού του ελληνικού δημοσίου διαμορφώνει τις συνθήκες για την πρόσβασή του στις διεθνείς αγορές στα τέλη του 2017, με ανεκτά επιτόκια και την πλήρη άρση των κεφαλαιακών ελέγχων, αναφέρουν.

Για να προσεγγιστεί η επίπτωση της βελτίωσης της εμπιστοσύνης στην αναπτυξιακή δυναμική του επόμενου έτους, οι αναλυτές εκτίμησαν ένα διανυσματικό υπόδειγμα διόρθωσης σφαλμάτων, ελέγχοντας την υπόθεση της σταδιακής (εντός του 2017) επανόδου του γενικού δείκτη οικονομικού κλίματος και της μείωσης του περιθωρίου των ελληνικών από τα γερμανικά ομόλογα στα επίπεδα που διαμορφώνονταν κατά την έξοδο του ελληνικού δημοσίου στις αγορές το δεύτερο τρίμηνο του 2014. Η επιστροφή της εμπιστοσύνης στο επίπεδο αυτό εκτιμάται ότι συμβάλλει κατά περίπου μια εκατοστιαία μονάδα στην μεταβολή του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος. Η ανωτέρω εκτίμηση της ευαισθησίας της οικονομικής δραστηριότητας στο οικονομικό κλίμα και στις επενδυτικές προσδοκίες επιβεβαιώνει την δυνατότητα επίτευξης ρυθμού μεγέθυνσης άνω του 2% του ΑΕΠ το 2017, εάν υποστηριχθεί από την πολλαπλασιαστική επίπτωση της ταχείας υλοποίησης του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Δείτε επίσης: